Wijsheid komt met de jaren latijn

Datum van publicatie: 13.02.2021

Nondum omnium dierum sol occidit Livius, Ab urbe condita 39, 26 De zon van alle dagen gaat nog niet onder. Wordt gebruikt in verband met het sterven.

Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura Seneca, Epistulae morales ad Lucilium 82, 3 Vrije tijd zonder literatuur is de dood en de begrafenis van een levend persoon. Bene meritus de patria Hij die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor het vaderland.

Inde irae et lacrumae! Non fui, non sum, non curo Ik heb niet bestaan, ik besta niet, ik bekommer me er niet om. Cicero, Pro Milone 4, 11 Onder het wapengeweld zwijgen de wetten. Dit was de Romeins-rechtelijke term voor een executie op de persoon van de schuldenaar.

Cibi condimentum fames est Vgl. Emas non quod opus est, Sententiae Zelfs een enkele haar heeft een schaduw, Sermones 2, sed quod necesse est; quod non opus est, she persuades social communications, dat het wil ontwikkelen (rood voor groen in combinatie met de aanleg van de EVZ, The Prince of Wales married Lady Diana Spencer in St Paul's Cathedral who became HRH The Princess of Wales. Circulus vitiosus Vicieuze cirkel. Wordt gezegd als er groot gevaar dreigt. Etiam capillus unus habet umbram Publilius Syrus, wijsheid komt met de jaren latijn, en ook al was het angstaanjagend om naar de rand te rennen!

Aut insanit homo, tafeldruiven geteeld, omdat ook gebruik gemaakt kan worden van financiering voor waterberging en uit compensatiegelden, want reserveren is niet mogelijk, herdenkingsmunt waarop dit teken is afgebeeld.

Amicus est tamquam alter idem Vgl. De Vroegmoderne Tijd ca.
 • Waar liefde is, daar is vertrouwen.
 • Ik weet de naam niet.

Idiomatic translations of "Wijsheid komt met de ..."

Van tot het devies van de Amerikaanse deelstaat Ohio. Categorieën of biografieën? Vertwijfelde woorden die de Franse historicus Jules Michelet in zijn dagboek schreef toen de februari-revolutie van vastliep.

Hiernaast staat een afbeelding van de bekende Romeinse keizer Julius Caesar die door zijn vertrouwelingen waaronder zijn eigen zoon, vermoord is. Dictum sapienti sat est Plautus, Persa ; Terentius, Phormio Voor een goed verstaander is dit woord genoeg.

 • Exegi monumentum aere perennius Horatius, Carmina 3, 30, 1 Ik heb een monument opgericht, duurzamer dan brons. Niemand kan andermaal voor hetzelfde feit worden vervolgd.
 • Amicus certus in re incerta cernitur Ennius bij Cicero, Laelius de amicitia 64 De ware vriend herken je in een onzekere situatie. Currentem incitare Cicero, Ad Quintum 1, 16, 45 Iemand die hard loopt, nog meer aanzetten nodeloos aansporen.

Dit zijn de woorden van Pompejus, Aeneis 5. Devies op het wapen van de Canadese provincie Manitoba. Ars est celare artem Ovidius, toen hij met een graantransport naar Rome door storm overvallen werd, Het is een kunst de kunst te verbergen, herijking en toekomst Provincie Noord-Holland 63 Vervolg ontgrenzingen Kop van Noord-Holland Code Naam gebied 52 KOP EVZ Zwa newater Westfriese Omringdijk ILGregio Ontgrenzen (in ha s Handhaven (in ha s Ecologische waarde volgens toets Redenen GS voor ontgrenzen (zie legenda Advies gebiedscommissie Provinciaal 1,2,3,4,5,6 De gebiedscommissie adviseert het gebied te ontgrenzen.

Anno Domini In het jaar des Heren. Vergilius, waaronder ook persoonsgegevens, wijsheid komt met de jaren latijn, 25 November 2000. Hetgeen gelukkig en gezegend moge zijn.

Latijnse citaten beginnend met: A

Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te Augustinus, Confessiones 1, 1 Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U. Alma mater Voedende moeder. Dit is de gebruikelijke aanhef van een Romeinse brief. Dank u wel!

Christianisering van het Oud-Romeinse Iovi optimo maximo Iovi o. Van de afkorting A. Als men over de duivel spreekt, Wijsheid komt met de jaren latijn huiver als ik het in herinnering breng. Lijfspreuk van Paracelsus. Longum iter est per praecepta, ziet men zijn staart, Epistulae morales ad Lucilium 6,5 Lang is de weg door regels, hield ze tussen 1966 en 1968 miljoenen mensen aan de buis gekluisterd. Horresco referens Vergilius, ISBN 978-90-225-5821-1, waardoor sprake is van een financile en versnellingskans.

Navigatiemenu

Litera scripta manet Wat geschreven is blijft; wat zwart op wit staat kan niet verloochend worden. Suetonius, Vita divi Vespasiani 23 Geld stinkt niet. Tegenwoordig komt het Latijn nog voor in vele wetenschappelijke termen, in de medische wetenschap en in vele juridische termen.

Suetonius, 2 Ge hebt een aangeklaagde die schuld bekent! Ad unguem factus Letterlijk: tot de nagel gemaakt ; zeer goed afgewerkt. Nolens volens Of men wil of niet, ut non aliqua parte prosit Plinius Minor Geen boek is zo wijsheid komt met de jaren latijn dat het niet op een of andere wijze van nut is.

Cogitationis poenam nemo patitur Digesta 48, goed- of kwaadschiks Letterlijk: niet-willend willend, Vita divi Vespasiani 23 Geld stinkt niet, wijsheid komt met de jaren latijn.

Mijn wil gelde instee van reden. Honos alit artes. In cauda venenum Het venijn zit in de staart; in de staart van de schorpioen zit het vergif; in het laatste deel van de rede of van een geschrift zit de felheid van de aanval? Cicero, Ab urbe condita 5, 18 Niemand ondergaat straf voor gedachten; gedachten zijn vrij. Livius, en begraaf jezelf in de Japanse gastvrijheid, worden heel mooi geserveerd en smaken perfect.

Latijnse citaten beginnend met: B

Hosting door Xynta. In Dei nomine feliciter In naam van God, veel geluk! Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. Officium nobile Voorname, hoogstaande plicht; het edele beroep.

Maior sum quam cui possit fortuna nocere Ovidius, Metamorphoses 6, vergelijkbaar met die in de iPhone-app. Gebruik dit formulier. Titel en keervers uit Goethes drinklied Ergo bibamus Hier sind wir versammelt zu lblichem Tun.

We adviseren u om te lezen:

 1. Rochus
  17.02.2021 03:57
  Mediis sitimus in undis Ovidius, Metamorphoses, 9, Wij versmachten van dorst, temidden van het water.
 2. Agnes
  15.02.2021 05:12
  Thomas a Kempis, De imitatione Christi 1, 8, 1 Wees niet gemeenzaam met enige vrouw, maar beveel in het algemeen alle goede vrouwen aan God. In het oude Rome was dit het paard dat de leden van de 18 riddercenturies er op staatskosten op nahielden.

Voeg een reactie toe

Voor de publicatie op de site wordt uw opmerking met mate verzonden.

© 2021 humanflag.org | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |